Regulamin sklepu

ZASADY ZAMAWIANIA 

 1. Zamówienia można składać on-line  24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie są realizowane tego samego dnia lub następnego. Zamówienie złożone w niedziele i święta, realizowane są w kolejne dni robocze.
 2. W przypadku zamówień powyżej 1000 zł kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia. 
 3. Zamówienia będą realizowane w terminie 7 dni roboczych po wpłynięciu zapłaty na konto.
 4. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z potwierdzeniem zapoznania się z treścią regulaminu i przyjęciem jego postanowień.

 ZWROT TOWARU

 1. Klient zawsze może odstąpić od umowy kupna i odesłać towar bez podania przyczyn. Prosimy jednak o odesłanie towaru nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien wrócić w takim stanie, w jakim został zakupiony, w oryginalnym, nie uszkodzonym opakowaniu wraz z dowodem zakupu. (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art. 27). Transport przesyłki w przypadku zwrotu należy dokonać wyłącznie przesyłką kurierską. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z biurem sklepu.
 2. W przypadku zwrotu towaru przez klienta, przelew gotówki nastąpi w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki zwrotnej.

 REKLAMACJE

 1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z biurem sklepu (email: office@digispacestudio.pl). Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (rachunek) oraz odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

 WARUNKI DOSTAWY ZAKUPIONEGO TOWARU

 1. Zakupiony produkt jest dostarczany Kupującemu na adres wskazany w zamówieniu za pośrednictwem firmy kurierskiej. Cena produktu zawiera koszty dostawy, chyba, że przy danym produkcie podano inaczej.
 2. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest kompletna.
 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej „Protokołu Reklamacji”. Kupujący potwierdza pisemnym pokwitowaniem odbiór przesyłki od firmy kurierskiej. Z chwilą złożenia pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z jego posiadaniem i użytkowaniem. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep digispacestudio.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w poniższych warunkach oraz zmian cen.
 2. Sklep digispacestudio.pl nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu użytkowania i stosowania oferowanych przez nas towarów. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Jeżeli potrzebujesz jakiejkolwiek rady, bądź też jest coś, co chciałbyś wyjaśnić – skontaktuj się z nami bezpośrednio. Jesteśmy po to, aby służyć Ci naszą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

Regulamin obowiązuje od 01.05.2020r.